Авторскі програми для викладання курсів комп'ютерної графіки

Автор: Колбасова Виктория Леонидовна.

Стрімкий розвиток різноманітного комп’ютерного програмного забезпечення сприяє змінам у технологіях обробки інформації. Серед них найбільш динамічно розвиваються мережеві технології, комп’ютерна графіка, тривимірне моделювання, анімація та ін.

Розділ інформатики, що займається розробкою методів створення та редагування зображень засобами комп’ютерів називають комп’ютерною графікою. Комп’ютерна графіка — складова частина всіх сучасних комп’ютерних технологій, важлива компонента взаємодії людини з комп’ютером. Комп’ютерна графіка привертає увагу спеціалісті різних галузей знань — програмістів, проектувальників засобів візуалізації, інженерів, фізиків, математиків. Знання основ комп’ютерної графіки необхідно і вченому, і інженеру, тому комп’ютерна графіка є важливою компонентою освіти сучасного спеціаліста. Системи комп’ютерної графіки відтворюють обрану та певним чином оброблену інформацію про деякий процес чи об’єкт у вигляді зображень на екрані дисплея.

Результати конкурсу «Україна — мій рідний край»

Автор: Колбасова Виктория Леонидовна.

Підведено підсумки конкурсу з комп’ютерної графіки «Україна — мій рідний край». За результатами on-line голосування ліцеїстів та оцінками журі конкурсу визначилися переможці.

У on-line голосуванні прийняли участь 129 ліцеїстів. Форма для голосування була створена у середовищі Office365 за допомогою застосунку Опитування Excel.

Теорія і практика застосування середовища Office365 у проведенні творчих учнівських конкурсів

Автор: Колбасова Виктория Леонидовна.

Міжнародна комісія з питань освіти для ХХІ століття розробила загальну стратегію держав в галузі освіти, яку розуміють як постійний процес збагачення особистості знаннями та вміннями і, у значній мірі, як процес створення особистості та стосунків між окремими людьми, групами та народами. Комісія відмітила, що завдання освіти полягає в тому, щоб надати можливість усім без винятку проявити свої таланти та творчий потенціал.

Запровадження в профільних класах елементів дистанційного навчання

Автор: Колбасова Виктория Леонидовна.

У сучасному світі комп’ютеризація всіх сфер людського життя вимагає від молоді глибоких знань та вмінь доцільно застосовувати інформаційні технології у різних галузях та сферах життєдіяльності. Ці сучасні тенденції викликають необхідність змін в освіті, бо застосування у навчальному процесі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) — це складний процес, що формує нові вимоги до цілей та результатів навчання, компетентності педагогів та методів їх роботи, мотивів повсякденної взаємодії учнів та вчителів, навчальних матеріалів та способів організації навчальної діяльності, технічних засобів, що застосовуються у навчальному процесі. Одночасно з широким використання сучасних технологій вчитель перш за все повинен робити все необхідне для того, щоб допомогти розкрити індивідуальні таланти та сформувати ефективну систему розвитку свідомої особистості, що відчуває світ навколо себе як унікальну та неповторну нерукотворну красу, яку прагне зберегти та удосконалити.

Навчання у ліцеї побудоване таким чином, що опанування новими знаннями та технологіями йде поруч з формування індивідуальних особливостей ліцеїстів, адже процес становлення людини як особистості відбувається під впливом зовнішніх та внутрішніх процесів, керованих та некерованих, природних та соціальних факторів.

Основою методичної системи навчання у ліцеї є метод проектів, що передбачає розвиток пізнавальних, творчих навичок учнів, вміння самостійно конструювати власні знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, розвиток критичного мислення, що застосовується для покращення умов існування.

Особистість та інформатика під кутом естетичного виховання

Автор: Колбасова Виктория Леонидовна.

У різні часи освіта розглядалася як важливий чинник становлення й розвитку особистості, як невід'ємна частина соціокультурного середовища, в якому живе людина. Для того, щоб стати повноцінним членом суспільства, кожній людині необхідно, з одного боку, засвоїти цінності суспільства, а з іншого — активно створювати для себе потрібні умови для входження в суспільство відповідно до своїх індивідуальних особливостей, світоглядних цінностей та особистої спрямованості. Кожна людина, розвиваючи себе та свої таланти, обирає для себе певний шлях та стає фахівцем, що своєю діяльністю допомагає людям та у взаємодії з іншими фахівцями сприяє появі нових необхідних продуктів життєдіяльності. Але будь-який фахівець повинен бути перш за все свідомою особистістю, що відчуваю світ навколо себе як унікальну та неповторну нерукотворну красу, яку прагне зберегти та удосконалити.

Навчання у ліцеї побудоване таким чином, що опанування новими знаннями та технологіями йде поруч з формування індивідуальних особливостей ліцеїстів, адже процес становлення людини як особистості відбувається під впливом зовнішніх та внутрішніх процесів, керованих та некерованих, природних та соціальних факторів. Я вважаю, що особистість — це активний перетворювач дійсності, свідомий індивід, що займає відповідне становище у суспільстві та виконує певну соціальну роль, здатний пізнавати себе та оточуючий світ, регулювати свою діяльність і поведінку.

Основою методичної системи навчання у ліцеї є метод проектів, що передбачає розвиток пізнавальних, творчих навичок учнів, вміння самостійно конструювати власні знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, розвиток критичного мислення, що застосовується для покращення умов існування.