Особистість та інформатика під кутом естетичного виховання

Автор: Колбасова Виктория Леонидовна.

У різні часи освіта розглядалася як важливий чинник становлення й розвитку особистості, як невід'ємна частина соціокультурного середовища, в якому живе людина. Для того, щоб стати повноцінним членом суспільства, кожній людині необхідно, з одного боку, засвоїти цінності суспільства, а з іншого — активно створювати для себе потрібні умови для входження в суспільство відповідно до своїх індивідуальних особливостей, світоглядних цінностей та особистої спрямованості. Кожна людина, розвиваючи себе та свої таланти, обирає для себе певний шлях та стає фахівцем, що своєю діяльністю допомагає людям та у взаємодії з іншими фахівцями сприяє появі нових необхідних продуктів життєдіяльності. Але будь-який фахівець повинен бути перш за все свідомою особистістю, що відчуваю світ навколо себе як унікальну та неповторну нерукотворну красу, яку прагне зберегти та удосконалити.

Навчання у ліцеї побудоване таким чином, що опанування новими знаннями та технологіями йде поруч з формування індивідуальних особливостей ліцеїстів, адже процес становлення людини як особистості відбувається під впливом зовнішніх та внутрішніх процесів, керованих та некерованих, природних та соціальних факторів. Я вважаю, що особистість — це активний перетворювач дійсності, свідомий індивід, що займає відповідне становище у суспільстві та виконує певну соціальну роль, здатний пізнавати себе та оточуючий світ, регулювати свою діяльність і поведінку.

Основою методичної системи навчання у ліцеї є метод проектів, що передбачає розвиток пізнавальних, творчих навичок учнів, вміння самостійно конструювати власні знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, розвиток критичного мислення, що застосовується для покращення умов існування.

Курс комп’ютерної графіки дає ліцеїстам знання та вміння творити красу за допомогою комп’ютера. Зараз уроки з комп’ютерної графіки проходять з використанням вільно розповсюджуваних програм GIMP, Inkscape, SketchUp. Проводячи уроки з курсу комп’ютерної графіки, я знайомлю ліцеїстів з можливостями певних графічних пакетів, застосовуючи які вони можуть реалізовувати власні задуми. Завдання для виконання передбачають як вміння застосовувати певний інструмент, так і можливість проявити власні рішення. Олімпіади з комп’ютерної графіки, які щорічно проходять на кафедрі інформатики, дають можливість бажаючим проявити власні вміння та знахідки у створенні зображень. У роботах минулого року на тему «Філософія кольору» учасники по різному відтворили власне бачення теми.

Наступні роботи учасників графічними засобами відображають різний настрій ось таким чином:

У завданні на розробку можливого оформлення обкладинки для книги «Уроки дизайну» кращими виявилися такі роботи:

Курс комп’ютерної графіки досліджує можливості програми для створення тривимірної графіки SketchUp. Ліцеїсти мають можливість моделювати, змінювати налаштування власних проектів, спостерігати як змінюється інтер’єр при зміні кольорового рішення, обирати найбільш естетичний варіант облаштування приміщення, реалізовувати власні варіанти меблі, фасадів, будівель . Приклади робіт ліцеїстів:

Під час вивчення курсу «Основи 3D моделювання», що досліджує можливості програмного середовища SketchUp, застосовується ідея методу проектів. Вивчаючи підходи у моделюванні та специфіку роботи інструментів програми, ліцеїсти виконують певні практичні завдання, що ідейно пов’язані між собою, стосуються моделювання меблів та побутових приладів, елементів та речей з повсякденного життя. Таким чином протягом курсу у кожного ліцеїста з’являється власний набір тривимірних моделей, які по завершенню курсу будуть застосовуватися у підсумковому проекті на проектування та створення моделі будинку (або частини будинку, в залежності від здібностей та бажання кожного ліцеїста). Тривимірну модель будинку кожний ліцеїст упорядковує на власний розсуд, наповнює предметами інтер’єру, обирає кольорове оформлення та готує модель до демонстрації, створюючи анімаційний ролик моделі.

Приклади проектів будинку представлені на зображеннях:

Ця незначна кількість робіт показує як вміння використовувати інструмент, так і відображує авторське бачення теми. Особливості сучасного періоду у системі освіти, на мій погляд, полягають у значних об’ємах інформації, у яких необхідно зорієнтуватися учневі. Тому вважаю, що викладач повинен допомогти учневі зорієнтуватися у відповідних базах знань, виробити сучасні навички роботи з інформацією, використовуючи інформаційні технології, а також створити умови для творчої реалізації задумів.

Розвиток учнів вважаю доцільним здійснювати за рахунок пошуку розв’язання проблемної ситуації: пошук розв’язання задачі вимагає напрацювання практичних навичок, закріплення теоретичних знань, розширення пізнавального інтересу та можливості творчого підходу.

Стимулювання учнів до пошуку оптимальних шляхів розв’язування задач — запорука ефективної діяльності у будь-якій сфері, адже наука — це засоби одержання кращих результатів за рахунок менших зусиль, тому певний досвід ефективної діяльності ліцеїсти отримують на уроках графіки, де можна створювати проекти та відтворювати у них красу.

Справжня гуманізація освіти — це, насамперед, підвищення уваги до особистості учня з боку вчителя, створення належних умов для його освіти та естетичного виховання.

Додаток: роботи ліцеїстів, виконані засобами різних графічних пакетів.